Amaç:

Çok sesli müziğin vazgeçilmez bir unsuru olan klasik orkestrayı Kayseri’de tanıtmak; çok sesli müzik dinleyicilerine düzenli olarak müzik dinleme olanağı sağlamak; konserler, turneler ve konuk sanatçılarla Kayseri’yi sanatsal anlamda ülke çapında tanınır hale getirmektir.

Kayseri’de kurulan ilk özel klasik oda orkestrası olan Orkestra MOSA, bir basamak sonrası olan senfonik ve filarmonik orkestraların kurulmasına öncü olacaktır.

Eğitim-Çalışma:

Orkestra MOSA bireysel eğitim faaliyeti olmayıp doğrudan icracılık üzerine kurulan bir oluşumdur. Bu orkestraya belirli seviyede çalgısına hakim olan icracılar seçilerek kabul edilir.

Orkestra çalışmaları eğitim-öğretim yılı içerisinde yapılır.

Orkestra çalışması haftanın bir günü 2 saat olarak yapılmakta ve konser gibi etkinlik sürecine girildiğinde çalışma gün ve saatleri ihtiyaç doğrultusunda artırılmaktadır.

Orkestra çalışmalarına paralel olarak iki haftada bir “Temel Müzik Kuramları” dersi 2 saat olarak işlenir. “Temel Müzik Kuramları” dersi Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği müfredat takip edilmek suretiyle yürütülür.

Orkestra repertuvarı seviyeye uygun olmak şartıyla Modern Sanat Akademisi bünyesindeki orkestra şefi tarafından belirlenir ve gerekli düzenlemeler MOSA piyano öğretmenleri tarafından yapılır.

    Yaylı Çalgılar: Keman, Viyola, Viyolonsel (Çello), Kontrbas

    Üfleme Çalgılar: Flüt, Klarnet, Obua, Saksafon, Trompet

    Tuşlu Çalgılar: Piyano

    Vurma Çalgılar: Triangles, Chimes, Trampet, Zil