MOSA bünyesindeki öğrencilere çalgı çalmayı, müziksel işitme becerisi ve ritim duygusu kazandırmayı amaçlarken uluslararası sanat müziğinin seçkin örnekleri ile bu müzik türünün sevilmesini ve müzik kültürünün oluşmasını sağlar.

Öğrencilerine konser verdirerek onların topluluk karşısında kendilerini kontrol edebilme becerisi ve sahne tecrübesi kazandıran MOSA kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunduğu başarılı öğrencilerinin uluslararası müzik festivallerine, master kurslarına ve müzik yarışmalarına katılmasına da destek olur.

Programda uluslararası geçerliliğe sahip belge alabilmek için London College of Music (LCM) seviye sınavlarına giriş imkânı sağlanır.

Program Süresi:

Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenmiş müfredata göre değişiklik gösterir.


  Piyano (Klasik, Caz)

  Gitar (Klasik, Flâmenko, Pop)

  Elektro Gitar (Caz, Rock, Pop)

  Bas Gitar

  Yaylı Çalgılar (Keman, Viyola, Çello, Kontrbas)

  Üfleme Çalgılar (Flüt, Saksafon, Klarnet, Trompet)

  Vurma Çalgılar (Davul, Perküsyon)

  Şan (Klasik, Pop, Caz)

  Armoni (Klasik)

  Solfej

  Güzel Sanatlar Lisesi Hazırlık

  Güzel Sanatlar Fakültesi, Konservatuvar Hazırlık